Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2011

alittlebitofhappiness
Jak dobrze jest być w Twoich ramionach. Jak dobrze jest czuć zapach Twoich perfum tych, które tak uwielbiam. Jak dobrze jest czuć Twój uśmiech, gdy próbujesz ukryć twarz w moich włosach.
Reposted fromunfabulous unfabulous viasonrisa20 sonrisa20
alittlebitofhappiness
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało
— Eldo - Ty i ty
Reposted fromzdradliwawena zdradliwawena viasonrisa20 sonrisa20
alittlebitofhappiness
Szept jest najbardziej podniecającą drogą komunikacji
Reposted fromfairyland fairyland viasonrisa20 sonrisa20
alittlebitofhappiness

Lubię Twój zapach. Zawsze wydawało mi się, że tak pachnie szczęście.

— ?
alittlebitofhappiness
alittlebitofhappiness
Reposted frommajesty majesty viaikaris ikaris
alittlebitofhappiness
Nie była ideałem. Nie przypominała niczego, co piękne. Mówiła, że nie okazuje uczuć, ale robiła to mówiąc o nich. Próbowała być egoistką, bezskutecznie. Żyła po swojemu i chciała kogoś, kto będzie miał swój świat i znajdzie w nim dla niej miejsce. Nie chciała wiele, chciała jedynie mieć wszystko. Nie chciała podbić świata, tylko by ktoś go podbił dla niej, owinął w wielką czerwoną kokardę i dał jej w prezencie. Chciała spokojnego życia, w którym ciągle będzie się coś działo. Chciała żyć długo, ale nie dożyć starości. Umrzeć po cichu, ale żeby każdy o tym wiedział.
Reposted bypequento pequento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl